zondag 18 september 2016

Mijn ervaring met werken in Colombia, de cultuurverschillen met West-Europa

In Latijns-Amerika voel ik me thuis. Ik hou van de warme menselijke contacten.
Er zijn echter ook cultuurverschillen waarmee ik het aanvankelijk wat moeilijker had, vooral op het vlak van de werksfeer.Een kort overzicht van de belangrijkste verschillen tussen werken in Colombia en werken in Nederland of België:
Discrepantie tussen wat men zegt en wat men doet
Het is vaak zo dat mensen na een meeting iets afspreken, beloven of zeggen dat ze iets gaan doen. Ik heb geleerd om dat met een korrel zout te nemen. Uiteindelijk is het altijd afwachten of woorden omgezet worden in daden.
Snelheid waarmee men iets doet
Als je bij ons iets vraagt aan een collega, kan je verwachten dat die dat vrij snel gaat doen. In Colombia is dat niet zo vanzelfsprekend. Het kan enkele uren, dagen of weken duren. Iets “snel gedaan krijgen” is niet zo eenvoudig. Je moet duidelijk uitleggen waarom iets urgent is, een “deadline” afspreken, en waarschijnlijk meerdere keren de vraag opnieuw stellen.
Plannen en afspraken maken
Als je een aantal weken op voorhand een afspraak inplant, is de kans reëel dat men het op de dag zelf vergeten is. Je kan best dag op voorhand nog eens te bellen om ze aan de afspraak te herinneren en een bevestiging te krijgen. Anderzijds is het vaak gemakkelijk om op dezelfde dag of een dag ervoor een afspraak in te plannen.
Amicale contacten
De manier waarop je ontvangen wordt in bedrijven is veel warmer en gastvrijer. Je schept sneller een persoonlijke band met de mensen. Het is ook vrij normaal om met zakelijke contacten via WhatsApp te communiceren. Een persoon die ik nog nooit ontmoet heb, stelt na één telefoontje voor om me met de auto te komen ophalen en samen iets te gaan eten. De afstand tussen het formele en informele is kleiner. Het opbouwen van een persoonlijke relatie is essentieel in zaken doen.
Ondanks de uitdagingen, vind ik het fantastisch om hier te werken. Wat zijn jouw ervaringen met werken in Latijns-Amerika?